Gerbiami pedagogai, sveikinu visus su Mokytojo diena

Pirmajai vaiko mokytojai MAMAi (atsisveikinimui)

Pailsėk mamyt, pavargai…
Nebambėk mamyt, nepadės…
Jau užaugo tavo vaikai,
Jie šalia tik truputi prisės…

Tu svajojai laiminga plasnoti
Ir linkėjai vaikams to paties
Laimę jie susirado savoką…
Pasirėmę likimo peties…

Taip jau lėmė laiko tas ratas
Kiekvienam po truputį šviesos
Tau ir jiems, kiekvienam savas matas
Supratimo jų nieks nekartos…

©

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.