Meilė žmonijai

…nepakanka mylėti savo šalį, didis tas kas spinduliuoja meile visai žmonijai…

( 68 )   O ŽMONIŲ VAIKAI! Argi jūs nežinote, kodėl Mes sukūrėme jus visus iš tos pačios dulkės? Kad nė vienas negalėtų jaustis viršesniu už kitą. Visada atminkite savo širdyje, kaip buvote sutverti. Kadangi Mes sukūrėme jus visus iš vienos ir tos pačios medžiagos, jums pritinka būti visiems kaip viena siela, žengti drauge, valgyti kartu ir gyventi toje pačioje Žemėje, kad iš jūsų esybės darbais ir veiksmais pasireikštų vienovės ženklai bei atsiribojimo esmė. Toks yra Mano patarimas jums

( Bab ir Bahá’u’lláh )

Meilė tautai

Nesididžiuok pamilęs artimąjį savo,
Tau reiks išmokt mylėti savo šalį
Išmokt pamilti visą tautą šalyje…

(Mohomedas)

Meilė artimui

… išmok mylėti savo artimą, kaip pats save…

( Kristus )

Vienovė

Kūrėjas – vienas visiems, ir nesvarbu kokia kalba bei kokiu vardu jūs jį vadinate…

( Adomas )

Pasirinkimas

Kūrėjas niekada neapleidžia savo kūrinių…

… na o kūriniui, suteikta galimybė pasirinkti …

( Mozė )