Simboliniai Šaukliai pavasarinio pabudimo…

Pavasaris…

Atbundanti gamta ir žmonės bundantys…

Gera nuotaika nekenkia …

Aš ir kitas aš … 🙂

Meilė žmonijai

…nepakanka mylėti savo šalį, didis tas kas spinduliuoja meile visai žmonijai…

( 68 ) O ŽMONIŲ VAIKAI! Argi jūs nežinote, kodėl Mes sukūrėme jus visus iš tos pačios dulkės? Kad nė vienas negalėtų jaustis viršesniu už kitą. Visada atminkite savo širdyje, kaip buvote sutverti. Kadangi Mes sukūrėme jus visus iš vienos ir tos pačios medžiagos, […]

Meilė tautai

Nesididžiuok pamilęs artimąjį savo, Tau reiks išmokt mylėti savo šalį Išmokt pamilti visą tautą šalyje…

(Mohomedas)