Kiekvienam savi darbai…

Man patikęs eilėraštis…

Bespalvis

Sutvėrė Dievulis pasaulį tada… Tik mosto reikėjo – ir rados staiga.

Toks pilkas, planetoj taip tuščia, nyku- Vanduo ir kalnynai bespalviai – klaiku…

Nei gyvio dėkingo, nei augalo doro… Akims malonumo galingas panoro.

Ir vėl sumosavo: – Lai būna Gamta. Ji – mano tarnaitė, šiai žemei skirta.

Pridarė Dievulis teptukų, dažų, Jai liepė darbuotis, […]

Dar bandymas …

————-En——————————– I ask a pencil, write the poetry… But that fool showed me the tongue. And it was blue… – I hope, you listen carefully, I need a hand,- he say in silent longue… ————-Ru——————————– Велел перу я, написать стихи, А тот шалун мне высунул язык. И был он синий… -А ты не спeши, […]

Tęsiant literatūrinių vertimų temą …

(LT) Tiek amžių praėjo nuo šventų eilių atskleidimo ir kiekvienai dienai auštant, šie akloki ir bukoki žmonės skaito tas šventas eiles, tačiau iki šiol dar nesuprato nei vienos šios knygos raidės. Vėl ir vėl jie skaito šias eiles, kurios aiškiai apibūdina šių šventų reiškinių esmę ir patvirtina amžinosios šlovės apsireiškimus, tačiau kaip ir anksčiau […]

Kauke…

Iš amžių glūdumos šnibždėjo laikas Tu būk savim ir šiandien nebesigrimuok. Senai jau prarastas žmonių vaidybos saikas O tu vaidink save ir nepasididžiuok…

Из глубины веков шептало время Ты будь собой и грим не надевай. Всё человечество давно играет роли, А ты попробуй сам себя сыграй… ( © https://www.stihi.ru/2013/12/13/713)

A time whispered from the […]