Tęsiant literatūrinių vertimų temą …

(LT) Tiek amžių praėjo nuo šventų eilių atskleidimo ir kiekvienai dienai auštant, šie akloki ir bukoki žmonės skaito tas šventas eiles, tačiau iki šiol dar nesuprato nei vienos šios knygos raidės. Vėl ir vėl jie skaito šias eiles, kurios aiškiai apibūdina šių šventų reiškinių esmę ir patvirtina amžinosios šlovės apsireiškimus, tačiau kaip ir anksčiau […]

Kauke…

Iš amžių glūdumos šnibždėjo laikas Tu būk savim ir šiandien nebesigrimuok. Senai jau prarastas žmonių vaidybos saikas O tu vaidink save ir nepasididžiuok…

Из глубины веков шептало время Ты будь собой и грим не надевай. Всё человечество давно играет роли, А ты попробуй сам себя сыграй… ( © https://www.stihi.ru/2013/12/13/713)

A time whispered from the […]

IŠMINTIS: iš praeities į ateitį …

… – Egzistuoja trys pagrindiniai keliai, vedantys į išmintį, – pasakė Geroji Mašina. – Apmąstymų, kuris yra pats kilniausias, mėgdžiojimo, kuris yra lengviausias ir patirties – pats karčiausias. Panašu į citatą. – Miltono žodžiai? Komiko Miltono Berlio? – Mokytojo Kong Ce. Barbarams žinomo kaip Konfucijus. …

 

 

 

 

 

[…]

Bičiulystė …

Nemiegoti kūrėjas mus siuntė į žemę, O dalintis savuoju širdies gerumu. Kad gebėtume vertinti ištiestą ranką, Padėkoti už meilę, be priekaištų jokių…

© 🙂

Susišaukiančios mintys

Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.

– Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana –

http://bauza.lt/

#advokatas #žmogus #siela

[…]