Pamatai

Dorovės pamatai – patys svarbiausi

 

 

Jau aštuoniolika metų kuriame teisinę valstybę. Turime daug gerų įstatymų, atitinkančių svarbiausias Europos Sąjungos nuostatas. Juos dar nuolatos peržiūrime, jei reikia tobuliname, keičiame, papildome. Tačiau tobulinama teisinė bazė neišsprendžia mūsų problemų. Kai kurios iš jų tik gilėja.

 

Pats geriausias įstatymas negali sukurti nei teisingumo, nei gerovės, jeigu jis nestovi ant tvirtų dorovės pamatų. Nesąžiningi, neatsakingi žmonės juos laužo, apeina, viešai ignoruoja. Todėl keliuose bijome girtų vairuotojų. Infliacinės kainos gniaužia kvapą. Mokyklose platinami narkotikai tėvams kelia patį didžiausią nerimą. Skęstame šiukšlėse, vartojame nesąžiningai išaugintą ar pagamintą maistą, kuris kenkia mūsų sveikatai. Dėl apgaulingai tvarkomų buhalterijų prarandame valstybės teikiamas socialines garantijas.

 

Valstybės gyvenime panašiai kaip ir šeimoje. Visi jos nariai gali būti saugūs ir laimingi, jeigu yra meilė, pagarba, atjautimas, siekimas padėti ir pradžiuginti šalia gyvenančius. Tokios šeimos lengviau susikuria ir materialinę gerovę. Ateitį, ekonomiką kurianti valstybė taip pat pirmiausia turėtų ugdyti visuomenėje tvirtas dorovines nuostatas – atsakomybės jausmą už savo Tėvynę,  sąžiningumą, darbštumą, artimo meilę.  

 

Einu į Seimo rinkimus, nes esu įsitikinęs, kad jau laikas atsigręžti į tikrąsias vertybes aukščiausiame valstybės valdymo lygmenyje. Matome, kad šiandien kai kuriuos politikus, aukštus pareigūnus ir visą mūsų valstybę klampina asmeniniai interesai, didėjantis godumas, egoizmas. Prisiminkime Sąjūdžio mitingus. Laimėjome todėl, kad tuo metu visi buvome dvasingi, atviri, vieningi. Mus vedė ir jėgų teikė siekiamų tikslų kilnumas.

 

Jei man bus patikėtas Seimo nario mandatas, dėsiu visas pastangas, kad būtų vertinamas ir gerbiamas mokytojas, kuris ugdo jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Manau, jog reikia valstybės globos ne komerciniam menui, o tam kuris mums padeda dvasiškai tobulėti. Ir verslas gali būti dvasingas, jei jis siekia socialumo, jei materialinės vertybės kuriamos tam, kad galėtume padėti silpnesniam, jei siekiama sukurti grožį, jaukumą. 

 

Šie uždaviniai yra sunkesni, negu siekiami konkretūs vienos ar kitos veiklos rodikliai. Pasikeitimai galimi tik tuomet, jei mes visi to norėsime. Jei pritariate šiems siekiams, tai prašau – balsuokite už mane, būsime kartu ir, tikiu, kad galėsime daug padaryti.

 

Einu į rinkimus su šia partija, nes jos programoje keliami konkretūs uždaviniai aiškiai orientuojami į dvasines vertybes – teisingumą, atsakomybę, atjautą.

 

Pagarbiai,

Vaidotas Matutis