„Lopšinė” – Laimingi kas tiki …

Užmiki,vis vien kas bebūtum,-
Ar tu mano draugas, ar priešas-
Sakau tau:
Labanakt, užmiki…
Tą naktį praeivę su juoda skraiste ant peties
Kaip vaikas augyvę
Prie lopšio mielai pasitiki.
Labanakt, užmiki…

Užmerki akis kietai kietai
Ir pirštais užspauski ausis!
Jau sutemom dengias dangaus skliautai,
Ateina naktis – –
Varyki šalin tas mintis,
Kad nieko daugiau neregėtum,
Kad nieko daugiau negirdėtum,
Kad nieko nejaustum daugiau.

Labanakt, užmiki
Kad, rytui išaušus,
Širdis tau suplaktų smagiau.
Laimingas, kas tiki,
Kad rytą vėl saulė sušvis.
Nors dabar tik naktis, tik naktis.
Vis vien kas bebūtum,-
Sakau tau:

Labanakt, užmiki – –
Laimingas, kas tiki…

– Vincas Mykolaitis-Putinas. „Lopšinė” –

šaltinis:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2317935504904462&set=a.192490477448986&type=3&theater