Ar tikrai neišauklėtų auklėtojų karta ?

Turime neišauklėtų auklėtojų kartą. Jei neužauginsime naujos kartos, turinčios sveiką vertybių sistemą, pasaulis rizikuoja pasinerti į chaosą. Vis dėlto neįmanoma rasti tinkamos vertybių sistemos platintojų, nes niekas nesupranta planetoje vykstančių permainų.

Kodėl suaugusieji nesugeba pasiūlyti vaikui tinkamo vystymosi kelio? Tarptautinės metodologijos asociacijos prezidento Sergejaus Popovo žodžiais, šiuolaikinė visuomenė „nežino, kur link krypsta pasaulis. Dabartiniuose bandymuose sukurti lavinamąją sistemą nėra ateities vizijos“. Suaugusieji sutrikę ne mažiau už vaikus.

Visais laikais augančios kartos auklėjimas rėmėsi altruistinėmis vertybėmis. Kiekvienas iš mūsų savo atžalose siekia ugdyti pačias geriausias savybes su kuriomis jos žengtų į gyvenimą. Mes intuityviai mokom jas meilės žmonėms ir nesavanaudiškumo.

Tėvai, auklėdami savo mažylius, stengiasi įskiepyti jiems gerą elgesį savo aplinkoje, nes intuityviai jaučia, kad atvirai savanaudiškas žmonių išnaudojimas iššaukia atsakomąjį smūgį. Mes norim, kad mūsų vaikai būtų pasitikintys savimi, ir suprantam, kad šito pasiekti galima tik altruistinio auklėjimo dėka. Juk žmogaus saugumas priklauso nuo aplinkinių, kurie dažniausiai elgiasi su juo taip pat, kaip ir jis su jais . Aplinka, kurioje gyvena žmogus, gali būti žalinga, bet altruistinis požiūris į jos narius padidina galimybę, kad visuomenė bus nusiteikusi geranoriškai.

Doras elgesys visuomenėje suteikia žmogui pasitikėjimo, ramybės ir susitaikymo jausmą, ir dėl to mes auklėjimo sistemą formuojam būtent tokioje dvasioje. Tačiau, augdami mūsų vaikai pastebi, kad mes patys dažnai pažeidinėjame tuos principus, kurių reikalaujame iš jų, ir tada jie tampa tokiais pat egoistais, kaip ir mes patys.

Teisingas auklėjimas remiasi pavyzdžiu. Ar mes savo vaikams duodam gero elgesio su aplinkiniais pavyzdį? Ne, nors būtent to mes bandome mokyti juos nuo pat kūdikystės. Vaikas, kuris mato, kad tėvų žodžiai tušti ir apgaulingi, jau nebetiki jais. Ir tada visi mūsų aiškinimai, kaip dera elgtis, netenka prasmės…

Žalia jūra …

zalia-jura

Reportažas …

http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/silale-soka-miesta-reprezentuojanciame-videoklipe-trypia-ir-marijonas-petravicius-941-663601

 

Darbo specifiniai aspektai …

 

NEMOKAMAS DARBAS NAMŲ ŪKYJE. SOCIALINIAI ASPEKTAI.

 

Straipsnyje aptariamas nemokamas darbas namų ūkyje. Pasiūloma nemokamo darbo namų ūkyje sampratos formuluotė, analizuojama namudinio darbo rūšių struktūra ir diversifikacija. Tyrime šeima interpretuojama kaip namų ūkis. Darbą namų ūkyje siūloma vertinti keliais aspektais. Pirmiausia kaip socialinę visuminio darbo sudedamąją dalį. Darbas, vykdomas namų ūkyje, traktuojamas ir kaip namudinis nemokamas darbas, todėl siūloma svarstyti galimybę įtraukti jį į apskaičiuojamąjį žmogaus darbinės veiklos stažą. Pateikiame nagrinėjimui nemokamo namudinio darbo, vykdomo namų ūkyje, požymius ir struktūrą. Ši analizė atskleidžia visuotinės gerovės raiškos ir jos kitimo tendencijų socialinius aspektus. Ekonominis šios veiklos dedamosios aspektas palanuojamas nagrinėti kitame straipsnyje.

 

Pilnas straipsnis: http://matutis.eu/socialiniai-aspektai/

Полная стятья на русском языке: http://matutis.eu/социальные-аспекты/

Full article in english: http://gisap.eu/node/115875

 

Gamtos išdaigos …

gamtos-isdaiga