Kiekvienam ji sava …

Mes matom ją savaip kiekvienas…

Dar jaunųjų kolegų kūrybos

Galvosūkis

Pasiklydę laksto labirintu,
Sukabintam klystkelių ir noro,
Tų, kurie ne vien maistu minta,
Drasko sienas, ieško oro…

Gaivų laisvės gurkšnį, duok!
Taip senai patirtą,
Kaip tą rytą, prieš pat duris,
Atidaryti? norą skirtą…

Ragai, kanopos ir šarvai,
Apsupo nelauktai – suklupom,
Baimės pilnomis lūpomis:
Gana! Reikia, einam lubom!?…

(Šarūnas Ulba)

Jaunųjų kolegų kūryba

Nieko asmeniško

Viena monetos pusė sako tu nepražūsi,
Kol savimi būsi, į kurią pusę bepūsi!
Tačiau kita, ne tokia maloni ausiai,
Taip pat prašosi gausiai gauti antausį.

Teisybėje prasmegus, net šiaudas ramybės,
Atrodo pilnas galimybės, likimo tvirtybės,
Tačiau kas pasakys ar ilgai jis laikys,
Jei kita galą įsikibęs bus koks kvailys?

Neimti į plaučius, nešikti į batą,
Vyniojant į vatą, plaukti apsikabinus ratą,
Susikaupusiu žvilgsniu priimti kitus,
Savo požiūrio pusę ir norus turinčius asmeniškumus…

(Šarūnas Ulba)

… žieminis …

Šiandien sniegutis
Saulutėj žybsėjo,
Į lauką kvietė,
Šaltis nosin žnybsėjo… 🙂

Metus pradedant pasižvalgymu savo internetiniame puslapyje

Verčiu gyvenimo dienoraščio lapus.
Minčių verpetuose, lyg koncerte…
Prisiminimų ir svajonių kratinys trapus
Ir viskas sudėliota čia internete …