Su paaiškinimais… (pradinis variantas)

Šachmatai.

Žinutė iš praeities arba apie kompleksinės analizės metodą.

Vaidotas Matutis, Juozas Baldauskas

         Šiandien tikriausiai daugelis iš mūsų žinome tokį žaidimą kaip šachmatai. Tačiau net ir tiems kurie jo nežino, šiandien sudarytos visos sąlygos rasti visą norimą informaciją ir pakankamai greitai bei beveik su minimaliomis pastangomis (dažniausiai užtenka tik noro…). Skaitantiems šį tekstą užteks tik pradinių žinių apie šį žaidimą: tai yra žinoti figūras, jų galimybes (ėjimus) bei pagrindines žaidimo taisykles.
Jei įdėmiau pažvelgsime į šio žaidimo lentą, tai nesunkiai pamatysime, kad galingiausia žaidimo figūra yra karalienė. Žaidimo profesionalai šiai figūrai suteikia daugiausia taškų vertindami jos svarbą bei galimybes. Tačiau kodėl? Ir ką tai reiškia?
         Pradžiai dar truputis istorijos apie šio žaidimo atsiradimą. Pagal mums prieinamus istorinius šaltinius šiam žaidimui daugiau negu penki tūkstančiai metų ir jo atsiradimas apipintas įvairiomis legendomis, tačiau tikrų faktų (bent jau patvirtintų istoriniais šaltiniais) mes neturime. Taigi į šio žaidimo atsiradimą piešiančias legendas verta žvelgti tik kaip į legendas arba žmonių vaizduotėje sukurtas interpretacijas…
          Pasirodo žaidimas ir jo taisyklės (verta pastebėti, kad taisyklės praktiškai nesikeitė) jau iš žilos senovės keliavo iš kartos į kartą daugiau nei penkis tūkstančius metų savyje nešdamos žmonijai perspektyvios socialinės sanklodos žinią. Kokia tai žinia?
          Prisiminkime prieš tai iškeltą klausimą: kodėl karalienė galingiausia figūra šachmatų žaidime? Tuo pačiu verta pastebėti dar vieną faktą; bet kuria pasaulio kalba ši figūra yra moteriškos giminės. Jei pabandysime išvesti paralelę tarp šio žaidimo ir žmonijos socialinės sanklodos, tai nesunkiai iššifruosime ką tuo norėjo pasakyti mūsų proseneliai.
          Moters vaidmuo socialinėje struktūroje yra labai svarbus ir vienas iš lemiamų faktorių žmonijos vystimesi.
         Moteris. Moteris – karalienė. Galingiausia figūra. Mane iki širdies gelmių sujaudino ir įstrigo atmintyje vienos našlaitės (kurią išaugino svetima moteris žuvus jos tikrajai mamai) žodžiai: „mane teta išauklėjo ir išpuoselėjo tam, kad aš padovanočiau naują gyvybę, tuo užtikrindama žmonijos amžinybę“. Taigi: moteris pirmiausia motina dovanojanti naują gyvybę ir tęstinumą žmonijai. Toliau, moteris – pirmoji būsimos kartos mokytoja, perteikianti savo vaikams per amžius sukauptas žmonijos žinias ir patirtį. Nuo šių jos pirmųjų pamokų priklauso kaip vaikai bręsdami bus pasiruošę priimti naujas žinias bei įgyti naujų įgūdžių, o taip pat kaip panaudoti tai kas jau žinoma ir ką mūsų tėvai ir protėviai jau išbandė savo karčia patirtimi.
         Šios dvi funkcijos moterį daro tikrai išskirtine, socialinės sanklodos karaliene. Kiek įvairių socialinių eksperimentų bei įvairių išbandymų moterims teko iškęsti per tuos tūkstantmečius, kol vyrai stumdydami šachmatų figūras ir turėdami šį pranešimą savo panosėje, pagaliau pradėjo susivokti.
         Šiandien jau praktiškai nieko nebestebina nuostata, kad moteris privalo įgyti išsilavinimą, gali lygiomis teisėmis dalyvauti visuose mūsų gyvenimo sferose ir tikrai ne blogiau už vyrus priimti sprendimus bei prisiimti atsakomybę už jų vykdymą. Tačiau gamtoje vyrauja harmonija. Bet koks lazdos perlenkimas atsirūgsta skaudžiomis socialinėmis pasekmėmis, todėl karalienės vaidmuo tuo pačiu labai sudėtingas ir atsakingas bei subtilus.
         Šią žinutę mūsų protėviai taip pat perduoda mums kartu su tuo pačiu šachmatų žaidimu. Karalienės netekimas dar nereiškia žaidimo pabaigos …
         Kita mintis, kurią taip pat norėtųsi paliesti šiame tekste, yra klausimas: o koks gi mokslinis metodas leidžia mums iššifruoti panašias žinutes siunčiamas mūsų protėvių dabartinėms kartoms?
         Istorikai ir archeologai studijuojantys senovines kultūras jau yra prikūrę ir aprašę aibę įvairiausių metodų. Tačiau aš norėčiau, kartu su šiuo pavyzdžiu, pasiūlyti padiskutuoti apie „kompleksinės analizės metodą“. Parašęs ir pats perskaitęs šią teksto dalį apie šachmatus, pagalvojau: turbūt aš nieko naujo čia nepasakiau, nes visa tai jau kelis tūkstančius metų guli mums panosėje ir galimas daiktas tai jau buvo kur nors aprašyta. Bet, kadangi man pačiam, to niekur neteko užtikti, o mintis apie paralelės aiškumą tikrai kirbėjo nuo to laiko kai su sūnumi žaidžiant šachmatais, jis man vieną kartą pasakė: „na dabar aš jau suprantu žirgų „klastingumą“, rikių „toliaregiškumą“, bokštų „jėgą“, bet visgi dar iki galo nesuprantu karalienės vaidmens bei galimybių…“. Bandant paaiškinti šį fenomeną ir kilo mintis atsiriboti nuo žaidimo taisyklių rėmų ir į šitą reiškinį pažvelgti plačiau bei labiau kompleksiškai. Po to dar prisiminiau, kad tas pats metodas: atsiribojimo nuo užduotų rėmų ir kompleksinis požiūris į socialinių apklausų duomenis; buvo taikomas atliekant dėliojimus politologinėje koordinačių sistemoje (pirmos tyrimų dalies rezultatai: „politologinės piramidės“[1] susiformavimas, publikuoti straipsnyje „POLITICAL IDEA AND INVESTMENTS SAFETY“; http://general.journals.cz/documents/Vol2/Untitled1.pdf; Žurnalas :http://general.journals.cz/ ), kur išryškėjo „politologinės piramidės“ kontūrai…
        Taigi šachmatai tai ne tik žaidimas, tai mūsų protėvių žinutė iš gilios senovės, kaip reikėtų rikiuoti savo socialinę sanklodą ateities kartoms. O kiek dar tokių neiššifruotų žinučių yra kad ir majų kultūros liekanose ar net kituose mums atrodo jau gerai žinomose srityse?

Su pagarba,
Vaidotas Matutis
http://matutis.eu


[1] straipsnis POLITICAL IDEA AND INVESTMENTS SAFETY http://general.journals.cz/documents/Vol2/Untitled1.pdf; Žurnalas :http://general.journals.cz/