„Slėpiningi žodžiai“ kitaip…

(… „slėpiningi žodžiai“ fizikiniais terminais nagrinėjant termodinaminius procesus… )

… pusė energijos skiriama darbui ir buvimui, kita pusė – atliekoms padaryti nekenksmingoms (pašalinti negalima). Dėl šios priežasties negalima Žemės erdvės dalyti į dvi dalis: mano nuosavybė ir ne mano nuosavybė. Tarp šių erdvių nėra kliūčių – tai tiesiogiai susisiekiantys indai. Kaip to siekti? Tik turtinant žmogaus atmintį (turtingesnis valdymo sistemos lobynas) žinojimu apie aplinką tam, kad sumažėtų agresyvumas jai. Tada žmogus pradeda suvokti tiesioginį savo erdvės ir aplinkos ryšį: savo erdvės gerovės labui reikia palaikyti švarą ir aplinkoje. Palaikyti švarą – tai neatlygintinai skirti dalį savo struktūros energijos aplinkai valyti. Entropiją (netvarką) aplinkoje mažina tik papildomas, neatlyginamas darbas struktūrai. Iš kur papildomam darbui imti energijos? Tik iš švaraus Žemei (energija be medžiagų) išorinio energijos šaltinio – Saulės…

(šaltinis Rimantas Kalinauskas „Energoentropiniai žmogiškumo pagrindai“; VGTU; 2008)

O žmonių vaikai !!!

Argi jūs nežinote, kodėl Mes sukūrėme jus visus iš tos pačios dulkės? Kad nė vienas negalėtų jaustis viršesnis už kitą. Visada atminkite savo širdyse, kaip buvote sutverti. Kadangi Mes sukūrėme jus visus iš vienos ir tos pačios medžiagos, jums pritinka būti visiems kaip viena siela, žengti drauge, valgyti kartu ir gyventi toje pačioje Žemėje, kad iš jūsų esybės darbais ir veiksmais pasireikštų vienovės ženklai bei atsiribojimo esmė. Toks yra mano patarimas jums. O šviesos susiėjime! Laikykitės šio patarimo, kad pelnytumėte šventumo vaisių nuo stebuklingos šlovės medžio.

Baha’u’llah; Slėpiningi žodžiai, 68;

 

Taip praeitis žvelgia į ateitį…

… gera idėja žmogui susimąstyti apie gyvenimą…
„langai polerizuoti“ išraiškingai atspindintys laiko tėkmę…

 

Traktavimai…

… kaip skirtingai žmonės supranta tuos pačius vartojamus terminus, o ypač skaitydami ir mąstydami apie šias buvusio Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje Oskaro Milašiaus užrašytas eilutes:

Reliatyvumo amžius jau praėjo. Prasideda dvasios era. Religija ir mokslas turi sudaryti neišardomą sąjungą ir remti vienas kitą. Ta vienybė atneš dvasios renesansą. Mokslininkai atsisakys beprasmių skaičiavimų ir įsiklausys ką sako amžinoji išmintis.

Liūdnokai artimos mintys…

https://www.facebook.com/egmile/