Vakaro rytas …


Palydėsiu aš vakaro rytą…
Laikas jam jau pradėt keliones.
Nusiteiki priimt ką sutiksi
Ir iškelki jau vėjui bures…

(autorius žinomas ©) 2012-07-03

 

 

 

 

 

 

 

 

Po VMI metų susibėgimo smagaus …

Aš niekada nebūsiu
Vergas praeities…
Bet savo praeitį
Labai gerbiu…išties…
Myliu save net už klaidas…
Be jų aš būčiau…nelabai kažkas….
Myliu gyvenimą…o jis mane…
Man leidžia karts nuo karto
Išbandyt save…kas nesuprato…
Tegul eina………….pievų takeliu…
Ir lai gyvenimas jam siunčia…
Daug gražių dienų…
O aš kaip visada….su savimi lieku….
Žinau, kad nepražūsiu….
Aš dar daug galiu…

(Eilės Gileta Savickaitė Pirštelienė )

Tėvo dienai …

Nereikalingi būna žodžiai,
Pajaust užuojautą ir meilę.
Patekęs į stiprias rankas tu tėvo,
Jauties saugus tarytumei užuovėjoj.
Jo žodis nuskamba griežtokai,
Taip vyriškai, teisingai.
Viduj keistoka baimė džiaugias,
O vakare vėl pagiria tave dažnokai.
Vaikystė skuba pasivyt jaunystę,
Metai tarytumei sparnais plasnoja.
Ir pamatai akimirką sustojęs,
Kaip tėtės galvoje obels žiedai baltuoja.
Šiandieną aplankai retokai,
Su tėte jau kalbies nebyliai.
Nereikalingi būna žodžiai,
Širdy tu visada karštai Jį myli…

Su MAMOS diena …

Šaltinis… 

 

 

… sužaliuos lazda …

Pasirodo gyvenime būna, kad lazda sužaliuoja…