metų sandūroje …

Išorinės formos ir simboliai turi būti naudojami intelektinių idėjų atskleidimui…


.   Dalykas, kuris yra esminis mus supančio pasaulio suvokimui, kad suprastume esmę, yra šis: žmogaus pažinimas yra dvejopas. Vienas yra dalykų, suvokiamų pojūčiais, pažinimas – taip sakant, dalykų kuriuos gali apimti mūsų pojūčiai (klausa, rega, skonis, kvapas, lietimas) ir kurie vadinami sensoriniais. Visa to visuma vadinama pojūčių tikrove.
.   Kita žmogiškojo pažinimo rūšis yra intelektinė – taip sakant, tai yra intelekto tikrovė; ji neturi išorinės formos, vietos ir nesuvokiama pojūčiais. Pavyzdžiui, intelektinė galia nėra juntama; jokia vidinė žmogaus savybė nėra juntamas dalykas, nes tai intelekto tikrovė. Taigi meilė yra proto, ne pojūčių tikrovė; nes šios tikrovės ausis negirdi, akis nemato, uoslė nejaučia, skonio receptoriai neatskiria, lietimas nepajunta. Netgi jėgos, kuriomis fizikoje vadinamas karštis, šviesa, elektra ar magnetizmas nėra pilnai jaučiami. Taigi gamta savo esme yra intelekto o ne sensorinė tikrovė.
.   Aiškindami šią intelektinę tikrovę, esame priversti išreikšti ją pojūčius atitinkančiais vaizdiniais, nes išorinėje egzistencijoje nėra nieko kas nebūtų materialu. Todėl aiškinant intelektinių arba dvasinių reiškinių tikrovę – jų būsenas, padėtį – esame priversti remtis juntamų dalykų forma, nes išoriniame pasaulyje visa, kas egzistuoja, galima pajusti. Pavyzdžiui, sielvartas ir laimė yra intelektiniai dalykai; kai norite išreikšti šias dvasines savybes, sakote: „ mano širdį slegia arba mono širdis perpildyta“, nors žmogaus širdies nei prislėgti, nei perpildyti neįmanoma. Tai yra intelektinė arba dvasinė būsena kurią aiškinant esame priversti remtis jutiminiais ženklais.
.   Taigi pažinimo simbolis yra šviesa, o nežinojimo – tamsa; tačiau pagalvokite, ar pažinimas yra juntama šviesa, o nežinojimas – juntama tamsa?

Abdu’l-baha; Atsakymai į kai kuriuos klausimus; ISBN: 9986-735-06-8

… tikrai „slėpiningi žodžiai“ …

.

 

         Jūs esate Mano sodo medžiai; jūs turite subrandinti gerus ir stebuklingus vaisius, kad iš jų būtų naudos jums patiems ir kitiems. Taip kiekvienam pritinka užsiimti amatu bei profesija, nes čia glūdi turtų paslaptis, o suvokiantys žmonės! Nes rezultatai priklauso nuo priemonių ir jums visiškai pakaks Dievo malonės. Medžiai, kurie neveda vaisių buvo ir visada bus tinkami ugniai.

Baha’u’llah; Slėpiningi žodžiai, 80;

„Slėpiningi žodžiai“ kitaip…

(… „slėpiningi žodžiai“ fizikiniais terminais nagrinėjant termodinaminius procesus… )

… pusė energijos skiriama darbui ir buvimui, kita pusė – atliekoms padaryti nekenksmingoms (pašalinti negalima). Dėl šios priežasties negalima Žemės erdvės dalyti į dvi dalis: mano nuosavybė ir ne mano nuosavybė. Tarp šių erdvių nėra kliūčių – tai tiesiogiai susisiekiantys indai. Kaip to siekti? Tik turtinant žmogaus atmintį (turtingesnis valdymo sistemos lobynas) žinojimu apie aplinką tam, kad sumažėtų agresyvumas jai. Tada žmogus pradeda suvokti tiesioginį savo erdvės ir aplinkos ryšį: savo erdvės gerovės labui reikia palaikyti švarą ir aplinkoje. Palaikyti švarą – tai neatlygintinai skirti dalį savo struktūros energijos aplinkai valyti. Entropiją (netvarką) aplinkoje mažina tik papildomas, neatlyginamas darbas struktūrai. Iš kur papildomam darbui imti energijos? Tik iš švaraus Žemei (energija be medžiagų) išorinio energijos šaltinio – Saulės…

(šaltinis Rimantas Kalinauskas „Energoentropiniai žmogiškumo pagrindai“; VGTU; 2008)

O žmonių vaikai !!!

Argi jūs nežinote, kodėl Mes sukūrėme jus visus iš tos pačios dulkės? Kad nė vienas negalėtų jaustis viršesnis už kitą. Visada atminkite savo širdyse, kaip buvote sutverti. Kadangi Mes sukūrėme jus visus iš vienos ir tos pačios medžiagos, jums pritinka būti visiems kaip viena siela, žengti drauge, valgyti kartu ir gyventi toje pačioje Žemėje, kad iš jūsų esybės darbais ir veiksmais pasireikštų vienovės ženklai bei atsiribojimo esmė. Toks yra mano patarimas jums. O šviesos susiėjime! Laikykitės šio patarimo, kad pelnytumėte šventumo vaisių nuo stebuklingos šlovės medžio.

Baha’u’llah; Slėpiningi žodžiai, 68;