Metus pradedant pasižvalgymu savo internetiniame puslapyje

Verčiu gyvenimo dienoraščio lapus.
Minčių verpetuose, lyg koncerte…
Prisiminimų ir svajonių kratinys trapus
Ir viskas sudėliota čia internete …

Jaukių švenčių ir laimingų Naujų …

Cozy Holidays and Happy New Year…

Уютных праздников и счастливого Нового Года…

DIALOGAS…

– … Mielas Žmogau, gyvenimo prasmės klausimas globalus, nors jis ir iškyla kiekvienam žmogui vienu ar kitu metu. Atsakymas irgi turėtų būti išeinantis iš globalių pozicijų, apibendrintas. Tokių pasvarstymų daug, bet apibendrinto atsakymo nėra. Taigi, nesikankinkim ir drąsiai siūlykim savo variantus. Mano toks: gyvenimo prasmė – po savęs palikti sveikus palikuonis. Ši taisyklė galioja tiek žmogui, tiek gyvūnui, tiek augalui. Tai išlikimo klausimas.

  • … Tačiau tai neleidžia mums daryti IŠVADOS apie tikrąją jo (ŽMOGAUS) esmę, nes ją apibūdinantys bruožai yra tik tie, kurie jį SKIRIA nuo gyvūno…

– Mes čia kalbame apie skirtingus dalykus, nors gal ir susijusius. Atsakant į tavo pastabas, reikėtų panagrinėti genetiką, o aš mažai ką joje suprantu, antras dalykas, mane labiau domina žmogaus kaip reiškinio prasmė, o ne jo išskirtiniai bruožai … Be to tu žmogų paraišai didžiosiomis raidėmis, o tai reiškia, kad tave labiau domina socialiniai dalykai, žmogus kaip dominantas …, bet su prasme tai mažai kuom siejasi …

  • O kas tada yra žmogiškumas? Panašumas ar išskirtinumas?

– Tai civilizacijos pasekmė, o ne prasmė

  • O tai čia žmogiškumas – civilizacijos pasekmė?

– Apsilankyk pas pirmykščius žmones ir pasidairyk;

  • … bet reikėtų pasvarstyti ir prielaidą, kad civilizacija – žmogiškumo pasekmė… gal civilizacija vystėsi tik todėl kad pas pirmykščius jau buvo žmogiškumo užuomazgų… o tai jie ir būtų likę beždžioniškame lygyje …

– Negali būti civilizacija be žmogaus, kaip višta be kiaušinio…

  • O tai ką tada tai galėtų reikšti …

– Žmogus bendruomeninis gyvūnas ir tai tik todėl, kad taip lengviau išgyventi. Iš čia išplaukia ir visokie žmogiškumai, savitarpio pagalba ir t.t. Padedant kitam tu padedi sau, va ir visa civilizacija. Egoizmas.

  • Taip su tuo nepasiginčysi… Tačiau iš to ko gero galima daryti prielaidą, kad žmogiškumas nėra civilizacijos pasekmė, o greičiau atvirkščiai… Civilizacija yra žmogiškumo išdava bei pasekmė… Tada toliau siekiančios įžvalgos mums jau suponuoja prielaidą, kad čia svarbų vaidmenį vaidina žmogaus egoizmas… TAIP… bet kuris žmogus turi egoizmą ir klausimas kaip juo naudojasi??? Kaip jį supranta?

– Ego yra ego, reiškia žmogus, pirmoje eilėje, nukreiptas į save. Jis ir kitam padeda todėl, kad tai naudingiau sau. Kada užpuola vilkai tikslingiau gintis drauge, o ne po vieną…

  • Taip… Peilis gulintis ant stalo irgi yra tiktai peilis. Tačiau viskas priklauso nuo ketinimų bei kėslų to, kurio rankose jis atsiduria… Įrankis yra įrankis…

 

ŽMOGAUS TIKROVĖ IR GYVENIMO PRASMĖ…

Į klausimą apie žmogaus gyvenimo prasmę galima bandyti atsakyti tik nagrinėjant jo esmę bei tikrovę. Kaip prieštaringos šiuo klausimu išsakomos nuomonės! Vieni tvirtai tiki žmogaus gerumu, o kiti vadovaujasi mintimi, kad žmogus iš prigimties yra blogis. Dar kiti mano, kad tyrinėjant gyvūnų elgesį galima padaryti išvadas apie žmogaus esmę. Bahajų mokymuose yra aiškūs teiginiai apie žmogaus esmę ir jo vietą visatoje. Kiekviena iš įvairių „kūrinijos pakopų“ (mineralas, augalas, gyvūnas, žmogus) pasižymi tam tikromis savybėmis, kurios papildo visus ankstesnių pakopų ženklus. Tai pasakytina ir apie žmogų, kuris vis dėlto užima ypatingą, PAGRINDINĘ poziciją pasaulyje: žmogaus lygis yra tiek MATERIALAUS, tiek DVASINIO pasaulio dalis. Tuo pačiu nėra abejonių, kad žmogus turi daugybę fizinių savybių, kurios jį jungia su gyvūnais ir net su augalais bei mineralais. Tačiau tai neleidžia mums daryti IŠVADOS apie tikrąją jo esmę, nes ją apibūdinantys bruožai yra tik tie, kurie jį SKIRIA nuo gyvūno. Tiesą sakant, ŽMOGIŠKUMAS žmoguje nėra medžiagų apykaita, ne jausmų ar instinktų buvimas, bet jo sugebėjimas atpažinti savo gyvenimo šaltinį ir TIKSLĄ, mąstyti, tikėti, priimti sprendimus ir vystytis dvasiškai. Tai yra dvasiniai požymiai, dėl kurių žmogus tampa žmogumi…

„KIEKVIENO sukurto daikto vidinėje esmėje Jis paslėpė VIENĄ savo vardą ir padarė jį taip, kad pažinus jį suvoktume šios vienos iš jo savybių didybę. Tačiau žmogaus realybę jis pasirinko kaip visų savo vardų ir savybių spindėjimo KONCENTRATĄ ir kaip savo paties veidrodį … Tačiau šios jėgos … jame ilsisi, tarsi liepsna, pasislėpusi žvakėje, kaip šviesos spinduliai, uždaryti žibintuose, tik kaip galimybė “. – Bahá’u’lláh

Čia jis išsireiškia šiuolaikiškai nors kalba yra maždaug tokia pati, kaip ir ankstesnėse religijose, kai buvo apibūdinama „žmogus, sukurtas pagal Dievo ATVAIZDĄ“. Koks nuostabus žmogaus įvaizdis! Bet kaip šis įvaizdis lyginamas su tikrove, kurią nuolat stebime? Lemiamą vaidmenį čia vaidina KOKIĄ realybę norime nagrinėti: negražus medis, kurio šerdis supuvusi, kurio šakos ir lapai paveikti ligų ir kuris negali duoti vaisių, TAIP PAT yra realybė, tačiau ji tikrai neįkūnija savaime “Medžio ESMĖS “. Tačiau tai būtų galima apibūdinti ir taip: jo šaknys tvirtai sėdi žemėje, galingas kamienas yra aukštas, išsiskleidusios šakos gausiai duoda vaisių ir ko gero tai yra arčiau “Medžio ESMĖS “.

„Žmogaus tikrovės ir esmės“ taip pat nereikėtų painioti su daugybe deformacijų, ligų ir silpnybių, kurios ištiko šiuolaikinę žmoniją. Nuostabios žmogaus tikrovės savybės ir jėgos „jame ilsisi kaip šviesos spinduliai esantys žibintuose, tik kaip galimybė“…

(© Antonas Medvedevas)

 

 

 

 

 

 

Apie paprastus dalykus sudėtingai … ( menas )

 

.      Remdamiesi kibernetikos principais aptarkime meną. Gamtoje meno nėra, yra objektyvūs signalai, kurie „numatytu“ būdu veikia instinktus. Instinktas yra valdymo sistema, kurioje signalas kuria numatytą informaciją, kuri yra stiprinama norint pasiekti „grobį“. Žmogaus gyvenimo būdas yra kultūra, joje viešojoje erdvėje eliminuota jėga, todėl gyvenant kultūroje be papročių būtinas menas ir filosofija. Menas atsiranda todėl, kad žmogus sugeba priimti objektyvius signalus pagal prasmę arba signalų „paveikslais“ (formomis) perduoti kokią nors prasmę, t. y. jis turi transcendentinių sugebėjimų. Transcendencija mene yra viena iš pasekmių, gimdančių entropijos didėjimą darbinio kūno darbui smegenyse ne dėl tikslo, o atminties indoktrinacijai, kad būtų galima mąstyti be informacijos stiprinimo.
.      Menininkas yra asmenybė, turinti tokį žinojimo lobyną atmintyje, kuris leidžia kurti transcendenciją skatinančias naujas formas ir taip išgelbėti savo ir stebėtojų sielas. Tačiau menas yra tik tada, kai formos gražios, tai yra nekeliančios tikslo, o tik minčių įvairovės sklaidą be jokių apribojimų (entropijos didėjimą) stebėtojo sieloje. Kiekvienas menininkas savo priemonėmis perteikia begalinės erdvės ir amžinos laike formų įvairovės suvokimą, norėdamas „įrodyti tai, kas neįrodoma“,- grožiu suvokti begalybę ir amžinybę. „Meno kūrinys atsiranda tada, kada konfliktas tarp ribotumo ir begalybės sprendžiamas įtikinama begalybės pergale prieš ribotumą“ [62]. Kitaip tariant, meno paskirtis yra kurti grožį – kultūros dalyką, galintį be „kliūčių“ didinti entropiją smegenyse minčių plėtra be „stabdžių“ ir patirti estetinį pasitenkinimą, o ne kelti tikslus darbui, kurie taip pat didina entropiją smegenyse. Grožis gali būti tik informacijos atžvilgiu atviroje erdvėje. „Meno misija – išreikšti nedalomą pasaulio vienybę. Menininkas – žmonijos bendravimo kūrėjas, o ne skaldymosi veiksnys.“ (O. Milašius). Skaldymosi individams nereikia, nes kiekvieno iš jų tikslas yra padėti populiacijai išlikti.
.      Remiantis energoentropikos esme, kiekviena ribota struktūra verčiama „pasiduoti“ entropijos didėjimo tendencijai. „Nepasiduoti“ aplinkos signalų spaudimui galima tik išvysčius atsveriantį jį minties darbą. To nedarant –nelieka subjekto. Grožis didins entropijos didėjimą atmintyje be tikslo ir padeda subjekto sielai įveikti „triukšmą“. Gyvenimas negali būti bet koks, o kultūra nustato, kad jis turi būti gražus. Pagrindinis prieštaravimas gyvose struktūrose yra „kibernetinis“ prieštaravimas tarp kūno malonumo egoizmo ir atminties laisvo noro „tapti vergu“ ir dirbti struktūros tikslui. Grožis teikia dvasią…

(Rimantas Kalinauskas, Energoentropiniai žmogiškumo pagrindai; VGTU; 2008; ISBN 978-9955-28-245-7; p. 490)