… Gyveni žmogus ir mokaisi …

… kad neužteks gyvenimo subręsti … 🙂

Tęsiant literatūrinių vertimų temą …

(LT) Tiek amžių praėjo nuo šventų eilių atskleidimo ir kiekvienai dienai auštant, šie akloki ir bukoki žmonės skaito tas šventas eiles, tačiau iki šiol dar nesuprato nei vienos šios knygos raidės. Vėl ir vėl jie skaito šias eiles, kurios aiškiai apibūdina šių šventų reiškinių esmę ir patvirtina amžinosios šlovės apsireiškimus, tačiau kaip ir anksčiau […]

Harmonija…

Nušvitimas – tai ne atsiribojimas… Tai jus supančio pasaulio harmonijos supratimas…

( Buda )