Taip praeitis žvelgia į ateitį…

… gera idėja žmogui susimąstyti apie gyvenimą… „langai polerizuoti” išraiškingai atspindintys laiko tėkmę…

 

Liūdnokai artimos mintys…

https://www.facebook.com/egmile/

Gerbiami pedagogai, sveikinu visus su Mokytojo diena

Pirmajai vaiko mokytojai MAMAi (atsisveikinimui)

Pailsėk mamyt, pavargai… Nebambėk mamyt, nepadės… Jau užaugo tavo vaikai, Jie šalia tik truputi prisės…

Tu svajojai laiminga plasnoti Ir linkėjai vaikams to paties Laimę jie susirado savoką… Pasirėmę likimo peties…

Taip jau lėmė laiko tas ratas Kiekvienam po truputį šviesos Tau ir jiems, kiekvienam savas matas Supratimo jų nieks […]