gyvenimas, nauja pakopa…

Gyvenimo prasmės beieškant, Suvirpa kažkuri styga… Suskamba muzika dienai bebrėkštant, Ir pažinimo blyksnis staiga.

Nušviečia tavo kelią ir pasaulį, Kuriame tu blaškais vis, deja… Pasidalint šviesa nelengva. Sary Pasislepia tavosios lūpos miela…

Rate, kaip matematikoje, sielos Devynios sėdi jau drauge. Kūrėjas Iš jų jau lipdo puodą ir šviesa Sulydo juos į vieną vienį…

Kiekvieną […]

Gerbiami pedagogai, sveikinu visus su Mokytojo diena

Pirmajai vaiko mokytojai MAMAi (atsisveikinimui)

Pailsėk mamyt, pavargai… Nebambėk mamyt, nepadės… Jau užaugo tavo vaikai, Jie šalia tik truputi prisės…

Tu svajojai laiminga plasnoti Ir linkėjai vaikams to paties Laimę jie susirado savoką… Pasirėmę likimo peties…

Taip jau lėmė laiko tas ratas Kiekvienam po truputį šviesos Tau ir jiems, kiekvienam savas matas Supratimo jų nieks […]

Lietuvių liaudies patarlė (išmintis)

Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti…

Where is light, there will be shadows…

Где есть свет, там будут и тени…